Krediet woordenboek

Hieronder vindt u alle belangrijke financiële en juridische termen die u tegen kunt komen in het kader van hypotheken, pensioenen, verzekeringen, financiële planning of vermogensbeheer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Aandelen

Eigendomsbewijs van een deel van een onderneming. Het bezit van een aandeel geeft recht op een deel van de winst van de onderneming. De waarde van de onderneming, en dus van het aandeel, kan schommelen.

Aandelenlease

Beleggingsproduct. Met geleend geld wordt een grote hoeveelheid aandelen gekocht. Als het rendement hoger is dan de betaalde rente, wordt winst gemaakt. Bij een koersdaling of een lager rendement kan echter een verlies worden geleden.

Aankoopsom

Het bedrag dat wordt betaald voor een huis, zoals vastgelegd in het koopcontract. Dit kan een ander bedrag zijn dan de taxatiewaarde.

Aankoopwaardegarantieverzekering

De aankoopwaardegarantieverzekering is een verzekering die in de vorm van zowel koopsom als premiebetaling is af te sluiten bij de aankoop van de woning. De verzekering dient om u te beschermen tegen een waardedaling van het huis.

Aanvangsschuld

Hoogte van de oorspronkelijke hypothecaire geldlening.

Acceptatie van hypotheekofferte

Door de hypotheekofferte te ondertekenen, sluit u de overeenkomst met de bank. Zolang de hypotheekakte nog niet is gepasseerd door de notaris kunt u er nog vanaf.

Administratiekosten

De kosten die een hypotheekinstelling in rekening brengt voor het behandelen van een hypotheekaanvraag.

Afkoopwaarde

De afkoopwaarde is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een levensverzekering. Dit is de tot dat moment opgebouwde waarde van de levenpolis eventueel verminderd met diverse kosten.

Aflossingsschema

De manier waarop bij de verschillende hypotheekvormen de aflossing van de schuld plaats heeft.

Aflossingsvrije hypotheek

Een aflossingsvrije hypotheek is een hypotheekvorm waarop niets wordt afgelost en waarbij alleen maar rente wordt betaald. De hoofdsom wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost.

AFM / Autoriteit Financiële Markten

Toezichthouder op financiële dienstverleningssector. Onder dit toezicht vallen o.a. instellingen die financiële produkten verkopen.

Afsluitkosten

Dit is het bedrag dat de geldgever of hypotheekinstelling in rekening brengt bij het afsluiten van de hypotheek. De kosten zijn binnen bepaalde grenzen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Akte van levering

Dit is de akte die de overdracht van de onroerende zaken regelt, deze akte wordt bij de notaris opgemaakt en ondertekend.

Annuïteitenhypotheek

De annuïteitenhypotheek is een klassieke hypotheekvorm waarbij de som van de rente en aflossing, zonder invloed van rentewijziging of extra aflossingen, gelijk blijft. Daarbij neemt in het verloopt van de hypotheek het rentebestanddeel af en het aflossingsbestanddeel toe.

Annuleringskosten

Sommige geldverstrekkers brengen kosten in rekening wanneer u afziet van een hypotheek, terwijl u de offerte eerder had geaccepteerd.

Anti-speculatiebeding

Beperkende voorwaarde die de gemeente of de vorige eigenaar stelt aan de verkoop van uw huis. Meestal moet u bij verkoop binnen een aantal jaren (een deel van) de winst afstaan.

Appartementsrecht

Aandeel en gebruiksrecht van een bepaalde ruimte in een gebouw. Dit kan ook een gemeenschappelijke ruimte zijn zoals een berging. Een appartementsrecht wordt ingeschreven bij het kadaster.